Multi TV

Multi TV

Multi TV

Chào mừng các bạn đã đến với channel Multi TV!!
Kênh tổng hợp chuyên về các chương trình thời trang và Show thực tế: The Face, Việt Nam Next Top Model
👉 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: yeah1.net/multitv
- Facebook: facebook.com/TheFaceVietnamOfficial/
- Visit our Website: www.vietnamnexttopmodel.com
- Visit our Facebook: facebook.com/vnntm
Trân trọng cảm ơn!

THE FACE VIETNAM 2018 | EPISODE 10 | CHẶNG ĐUA NƯỚC RÚT | FULL HD | UNCUT

 THE FACE VIETNAM 2018 | EPISODE 10 | CHẶNG ĐUA NƯỚC RÚT | FULL HD | UNCUT -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

THE FACE VIETNAM 2018 | EPISODE 10 | CHẶNG ĐUA NƯỚC RÚT | FULL HD | UNCUT

 11 giờ trước

 THE FACE VIETNAM 2018 | EPISODE 10 | CHẶNG ĐUA NƯỚC RÚT | FULL HD | UNCUT -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

HOT! BÉ KHÔI MẬP KHIẾN MINH HẰNG “KHỐN ĐỐN” VỚI BUỔI PHOTOSHOOT GIA ĐÌNH | TFVN 2018

 HOT! BÉ KHÔI MẬP KHIẾN MINH HẰNG “KHỐN ĐỐN” VỚI BUỔI PHOTOSHOOT GIA ĐÌNH | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

HOT! BÉ KHÔI MẬP KHIẾN MINH HẰNG “KHỐN ĐỐN” VỚI BUỔI PHOTOSHOOT GIA ĐÌNH | TFVN 2018

 Ngày trước

 HOT! BÉ KHÔI MẬP KHIẾN MINH HẰNG “KHỐN ĐỐN” VỚI BUỔI PHOTOSHOOT GIA ĐÌNH | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

BỘ BA MENTOR "CHẾT NGẤT"  KHI THẤY DÀN TRAI 6 MÚI CỰC PHẨM CỞI ÁO | TFVN

 BỘ BA MENTOR "CHẾT NGẤT" KHI THẤY DÀN TRAI 6 MÚI CỰC PHẨM CỞI ÁO | TFVN -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới...

BỘ BA MENTOR "CHẾT NGẤT" KHI THẤY DÀN TRAI 6 MÚI CỰC PHẨM CỞI ÁO | TFVN

 2 ngày trước

 BỘ BA MENTOR "CHẾT NGẤT" KHI THẤY DÀN TRAI 6 MÚI CỰC PHẨM CỞI ÁO | TFVN -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới...

HOTBOY 6 MÚI ĐÀM QUANG PHÚC VÀ CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH VỚI NAM TRUNG | THE FACE VN - CHUYỆN CHƯA KỂ

 HOTBOY 6 MÚI ĐÀM QUANG PHÚC VÀ CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH VỚI NAM TRUNG | THE FACE VN - CHUYỆN CHƯA KỂ -------------------------------- Đăng ...

HOTBOY 6 MÚI ĐÀM QUANG PHÚC VÀ CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH VỚI NAM TRUNG | THE FACE VN - CHUYỆN CHƯA KỂ

 2 ngày trước

 HOTBOY 6 MÚI ĐÀM QUANG PHÚC VÀ CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH VỚI NAM TRUNG | THE FACE VN - CHUYỆN CHƯA KỂ -------------------------------- Đăng ...

HOT! LUẬT MỚI, THÍ SINH THỰC HIỆN THỬ THÁCH KHÔNG CẦN MENTOR HƯỚNG DẪN? | TFVN 2018

 HOT! LUẬT MỚI, THÍ SINH THỰC HIỆN THỬ THÁCH KHÔNG CẦN MENTOR HƯỚNG DẪN? | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

HOT! LUẬT MỚI, THÍ SINH THỰC HIỆN THỬ THÁCH KHÔNG CẦN MENTOR HƯỚNG DẪN? | TFVN 2018

 3 ngày trước

 HOT! LUẬT MỚI, THÍ SINH THỰC HIỆN THỬ THÁCH KHÔNG CẦN MENTOR HƯỚNG DẪN? | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

ĐÂY LÀ LÝ DO VÌ SAO THE FACE VIETNAM CHỌN HÌNH THỨC QUAY VIDEO TRONG ĐA SỐ CÁC CAMPAIGN

 ĐÂY LÀ LÝ DO VÌ SAO THE FACE VIETNAM CHỌN HÌNH THỨC QUAY VIDEO TRONG ĐA SỐ CÁC CAMPAIGN -------------------------------- Đăng ký theo dõi để ...

ĐÂY LÀ LÝ DO VÌ SAO THE FACE VIETNAM CHỌN HÌNH THỨC QUAY VIDEO TRONG ĐA SỐ CÁC CAMPAIGN

 3 ngày trước

 ĐÂY LÀ LÝ DO VÌ SAO THE FACE VIETNAM CHỌN HÌNH THỨC QUAY VIDEO TRONG ĐA SỐ CÁC CAMPAIGN -------------------------------- Đăng ký theo dõi để ...

HOT! CHÀNG TRAI CATWALK "CHẶT CHÉM" NHƯ NAOMI CAMPBELL | TFVN 2018

 HOT! CHÀNG TRAI CATWALK "CHẶT CHÉM" NHƯ NAOMI CAMPBELL | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

HOT! CHÀNG TRAI CATWALK "CHẶT CHÉM" NHƯ NAOMI CAMPBELL | TFVN 2018

 4 ngày trước

 HOT! CHÀNG TRAI CATWALK "CHẶT CHÉM" NHƯ NAOMI CAMPBELL | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

NHÌN LẠI CÚ NGÃ CỰC SLAY CỦA THANH HẰNG TẠI HỌP BÁO THE FACE VIETNAM 2018

 NHÌN LẠI CÚ NGÃ CỰC SLAY CỦA THANH HẰNG TẠI HỌP BÁO THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

NHÌN LẠI CÚ NGÃ CỰC SLAY CỦA THANH HẰNG TẠI HỌP BÁO THE FACE VIETNAM 2018

 4 ngày trước

 NHÌN LẠI CÚ NGÃ CỰC SLAY CỦA THANH HẰNG TẠI HỌP BÁO THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

HOÁ RA ANH CHÀNG TỪNG LÀM THANH HẰNG KHÓC TẠI VNTM2016  ĐÃ ĐẾN VỚI THE FACE VIETNAM

 HOÁ RA ANH CHÀNG TỪNG LÀM THANH HẰNG KHÓC TẠI VNTM2016 ĐÃ ĐẾN VỚI THE FACE VIETNAM -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

HOÁ RA ANH CHÀNG TỪNG LÀM THANH HẰNG KHÓC TẠI VNTM2016 ĐÃ ĐẾN VỚI THE FACE VIETNAM

 4 ngày trước

 HOÁ RA ANH CHÀNG TỪNG LÀM THANH HẰNG KHÓC TẠI VNTM2016 ĐÃ ĐẾN VỚI THE FACE VIETNAM -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

NAM TRUNG VÀ VÕ HOÀNG YẾN SONG KIẾM HỢP BÍCH CATWALK THỊ PHẠM CỰC “HOANG DÔ | TFVN 2018

 NAM TRUNG VÀ VÕ HOÀNG YẾN SONG KIẾM HỢP BÍCH CATWALK THỊ PHẠM CỰC “HOANG DÔ | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi ...

NAM TRUNG VÀ VÕ HOÀNG YẾN SONG KIẾM HỢP BÍCH CATWALK THỊ PHẠM CỰC “HOANG DÔ | TFVN 2018

 5 ngày trước

 NAM TRUNG VÀ VÕ HOÀNG YẾN SONG KIẾM HỢP BÍCH CATWALK THỊ PHẠM CỰC “HOANG DÔ | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi ...

HOÁ RA VÕ HOÀNG YẾN VẪN “CAY CÚ” LỜI DẠY “SỐNG BIẾT ĐIỀU” CỦA THANH HẰNG KHI XƯA

 HOÁ RA VÕ HOÀNG YẾN VẪN “CAY CÚ” LỜI DẠY “SỐNG BIẾT ĐIỀU” CỦA THANH HẰNG KHI XƯA -------------------------------- Đăng ký theo dõi để...

HOÁ RA VÕ HOÀNG YẾN VẪN “CAY CÚ” LỜI DẠY “SỐNG BIẾT ĐIỀU” CỦA THANH HẰNG KHI XƯA

 5 ngày trước

 HOÁ RA VÕ HOÀNG YẾN VẪN “CAY CÚ” LỜI DẠY “SỐNG BIẾT ĐIỀU” CỦA THANH HẰNG KHI XƯA -------------------------------- Đăng ký theo dõi để...

VÕ HOÀNG YẾN CHỈ ĐẠO THỬ THÁCH HER WORLD ĐẠO DIỄN NGHE MÃI MỚI HIỂU | TFVN 2018

 VÕ HOÀNG YẾN CHỈ ĐẠO THỬ THÁCH HER WORLD ĐẠO DIỄN NGHE MÃI MỚI HIỂU | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video ...

VÕ HOÀNG YẾN CHỈ ĐẠO THỬ THÁCH HER WORLD ĐẠO DIỄN NGHE MÃI MỚI HIỂU | TFVN 2018

 5 ngày trước

 VÕ HOÀNG YẾN CHỈ ĐẠO THỬ THÁCH HER WORLD ĐẠO DIỄN NGHE MÃI MỚI HIỂU | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video ...

MINH HẰNG DẠY ĐI SANG CHẢNH BELLA LẠI ĐI GIỐNG BÁN BÁO TRONG THỬ THÁCH HER WORLD VIỆT NAM

 MINH HẰNG DẠY ĐI SANG CHẢNH BELLA LẠI ĐI GIỐNG BÁN BÁO TRONG THỬ THÁCH HER WORLD VIỆT NAM -------------------------------- Đăng ký theo dõi ...

MINH HẰNG DẠY ĐI SANG CHẢNH BELLA LẠI ĐI GIỐNG BÁN BÁO TRONG THỬ THÁCH HER WORLD VIỆT NAM

 5 ngày trước

 MINH HẰNG DẠY ĐI SANG CHẢNH BELLA LẠI ĐI GIỐNG BÁN BÁO TRONG THỬ THÁCH HER WORLD VIỆT NAM -------------------------------- Đăng ký theo dõi ...

TOÀN CẢNH THANH HẰNG ĐÒI BỎ VỀ GIỮA THỬ THÁCH CỦA HER WORLD | TFVN 2018

 TOÀN CẢNH THANH HẰNG ĐÒI BỎ VỀ GIỮA THỬ THÁCH CỦA HER WORLD | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

TOÀN CẢNH THANH HẰNG ĐÒI BỎ VỀ GIỮA THỬ THÁCH CỦA HER WORLD | TFVN 2018

 5 ngày trước

 TOÀN CẢNH THANH HẰNG ĐÒI BỎ VỀ GIỮA THỬ THÁCH CỦA HER WORLD | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

NGHỊCH LÍ THE FACE VIỆT NAM 2018 THÍ SINH HÀO HỨNG KHI NHẬN THÁCH TỪ HER WORLD VIỆT NAM

 NGHỊCH LÍ THE FACE VIỆT NAM 2018 THÍ SINH HÀO HỨNG KHI NHẬN THÁCH TỪ HER WORLD VIỆT NAM -------------------------------- Đăng ký theo dõi để ...

NGHỊCH LÍ THE FACE VIỆT NAM 2018 THÍ SINH HÀO HỨNG KHI NHẬN THÁCH TỪ HER WORLD VIỆT NAM

 5 ngày trước

 NGHỊCH LÍ THE FACE VIỆT NAM 2018 THÍ SINH HÀO HỨNG KHI NHẬN THÁCH TỪ HER WORLD VIỆT NAM -------------------------------- Đăng ký theo dõi để ...

HÀNH TRÌNH "VUI NHỘN" CỦA CÂY HÀI LỆ NAM TẠI THE FACE VIETNAM 2018

 HÀNH TRÌNH "VUI NHỘN" CỦA CÂY HÀI LỆ NAM TẠI THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

HÀNH TRÌNH "VUI NHỘN" CỦA CÂY HÀI LỆ NAM TẠI THE FACE VIETNAM 2018

 5 ngày trước

 HÀNH TRÌNH "VUI NHỘN" CỦA CÂY HÀI LỆ NAM TẠI THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

MÀN THỊ PHẠM CATWALK ĐỈNH CAO CỦA MENTOR VÕ HOÀNG YẾN | THE FACE VIET NAM 2018

 MÀN THỊ PHẠM CATWALK ĐỈNH CAO CỦA MENTOR VÕ HOÀNG YẾN | THE FACE VIET NAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video ...

MÀN THỊ PHẠM CATWALK ĐỈNH CAO CỦA MENTOR VÕ HOÀNG YẾN | THE FACE VIET NAM 2018

 6 ngày trước

 MÀN THỊ PHẠM CATWALK ĐỈNH CAO CỦA MENTOR VÕ HOÀNG YẾN | THE FACE VIET NAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video ...

“HÀM HƯƠNG” TUẤN KIỆT VÀ “CÁ HÚ” MẠC TRUNG KIÊN DUYÊN DÁNG CATWALK CÙNG DẢI LỤA | TFVN 2018

 HÀM HƯƠNG” TUẤN KIỆT VÀ “CÁ HÚ” MẠC TRUNG KIÊN DUYÊN DÁNG CATWALK CÙNG DẢI LỤA | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi ...

“HÀM HƯƠNG” TUẤN KIỆT VÀ “CÁ HÚ” MẠC TRUNG KIÊN DUYÊN DÁNG CATWALK CÙNG DẢI LỤA | TFVN 2018

 6 ngày trước

 HÀM HƯƠNG” TUẤN KIỆT VÀ “CÁ HÚ” MẠC TRUNG KIÊN DUYÊN DÁNG CATWALK CÙNG DẢI LỤA | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi ...

CUỐI CÙNG THÌ THE FACE VIỆT NAM 2018 ĐÃ CÓ THỬ THÁCH CATWALK

 CUỐI CÙNG THÌ THE FACE VIỆT NAM 2018 ĐÃ CÓ THỬ THÁCH CATWALK -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

CUỐI CÙNG THÌ THE FACE VIỆT NAM 2018 ĐÃ CÓ THỬ THÁCH CATWALK

 6 ngày trước

 CUỐI CÙNG THÌ THE FACE VIỆT NAM 2018 ĐÃ CÓ THỬ THÁCH CATWALK -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

VÕ HOÀNG YẾN 'CHƠI CHIÊU" DẪN LỆ NAM VÀ TRÂM ANH VỀ PHÒNG CHỜ ĐỔI NGƯỜI

 VÕ HOÀNG YẾN 'CHƠI CHIÊU" DẪN LỆ NAM VÀ TRÂM ANH VỀ PHÒNG CHỜ ĐỔI NGƯỜI -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video...

VÕ HOÀNG YẾN 'CHƠI CHIÊU" DẪN LỆ NAM VÀ TRÂM ANH VỀ PHÒNG CHỜ ĐỔI NGƯỜI

 6 ngày trước

 VÕ HOÀNG YẾN 'CHƠI CHIÊU" DẪN LỆ NAM VÀ TRÂM ANH VỀ PHÒNG CHỜ ĐỔI NGƯỜI -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video...

VÕ HOÀNG YẾN "CHƠI LỚN" LOẠI LUÔN THÍ SINH Ở PHÒNG CHỜ | TFVN 2018

 VÕ HOÀNG YẾN "CHƠI LỚN" LOẠI LUÔN THÍ SINH Ở PHÒNG CHỜ | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

VÕ HOÀNG YẾN "CHƠI LỚN" LOẠI LUÔN THÍ SINH Ở PHÒNG CHỜ | TFVN 2018

 6 ngày trước

 VÕ HOÀNG YẾN "CHƠI LỚN" LOẠI LUÔN THÍ SINH Ở PHÒNG CHỜ | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

NỘP FILE TRỄ 10 PHÚT VÕ HOÀNG YẾN VẪN CHIẾN THẮNG THỬ THÁCH CỦA HER WORLD

 NỘP FILE TRỄ 10 PHÚT VÕ HOÀNG YẾN VẪN CHIẾN THẮNG THỬ THÁCH CỦA HER WORLD -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới.

NỘP FILE TRỄ 10 PHÚT VÕ HOÀNG YẾN VẪN CHIẾN THẮNG THỬ THÁCH CỦA HER WORLD

 6 ngày trước

 NỘP FILE TRỄ 10 PHÚT VÕ HOÀNG YẾN VẪN CHIẾN THẮNG THỬ THÁCH CỦA HER WORLD -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới.

BỘ BA MENTOR CĂNG THẲNG CHẠY ĐUA THỜI GIAN TRONG PHẦN DỰNG FASHION VIDEO

 BỘ BA MENTOR CĂNG THẲNG CHẠY ĐUA THỜI GIAN TRONG PHẦN DỰNG FASHION VIDEO -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

BỘ BA MENTOR CĂNG THẲNG CHẠY ĐUA THỜI GIAN TRONG PHẦN DỰNG FASHION VIDEO

 6 ngày trước

 BỘ BA MENTOR CĂNG THẲNG CHẠY ĐUA THỜI GIAN TRONG PHẦN DỰNG FASHION VIDEO -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

TRÂM ANH VÀ LỆ NAM LÀ CHIẾN THUẬT TIẾP THEO CỦA SONG HẰNG TẠI VÒNG LOẠI TRỪ

 TRÂM ANH VÀ LỆ NAM LÀ CHIẾN THUẬT TIẾP THEO CỦA SONG HẰNG TẠI VÒNG LOẠI TRỪ -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video...

TRÂM ANH VÀ LỆ NAM LÀ CHIẾN THUẬT TIẾP THEO CỦA SONG HẰNG TẠI VÒNG LOẠI TRỪ

 6 ngày trước

 TRÂM ANH VÀ LỆ NAM LÀ CHIẾN THUẬT TIẾP THEO CỦA SONG HẰNG TẠI VÒNG LOẠI TRỪ -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video...

FASHION VIDEO TEAM THANH HẰNG | TẠP CHÍ HERWORLD | THE FACE VIET NAM 2018

 FASHION VIDEO TEAM THANH HẰNG | TẠP CHÍ HERWORLD | THE FACE VIET NAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

FASHION VIDEO TEAM THANH HẰNG | TẠP CHÍ HERWORLD | THE FACE VIET NAM 2018

 6 ngày trước

 FASHION VIDEO TEAM THANH HẰNG | TẠP CHÍ HERWORLD | THE FACE VIET NAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

BELLA ĐÁP TRẢ ĐẦY GAY GẮT KHI BỊ MENTOR VÕ HOÀNG YẾN CHÊ TRONG MASTER CLASS I AI ĐÚNG AI SAI ???

 BELLA ĐÁP TRẢ ĐẦY GAY GẮT KHI BỊ MENTOR VÕ HOÀNG YẾN CHÊ TRONG MASTER CLASS I AI ĐÚNG AI SAI ??? -------------------------------- Đăng ký ...

BELLA ĐÁP TRẢ ĐẦY GAY GẮT KHI BỊ MENTOR VÕ HOÀNG YẾN CHÊ TRONG MASTER CLASS I AI ĐÚNG AI SAI ???

 6 ngày trước

 BELLA ĐÁP TRẢ ĐẦY GAY GẮT KHI BỊ MENTOR VÕ HOÀNG YẾN CHÊ TRONG MASTER CLASS I AI ĐÚNG AI SAI ??? -------------------------------- Đăng ký ...

FASHION VIDEO TEAM VÕ HOÀNG YẾN | TẠP CHÍ HER WORLD | THE FACE VIET NAM 2018

 FASHION VIDEO TEAM VÕ HOÀNG YẾN | TẠP CHÍ HER WORLD | THE FACE VIET NAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

FASHION VIDEO TEAM VÕ HOÀNG YẾN | TẠP CHÍ HER WORLD | THE FACE VIET NAM 2018

 6 ngày trước

 FASHION VIDEO TEAM VÕ HOÀNG YẾN | TẠP CHÍ HER WORLD | THE FACE VIET NAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

FASHION VIDEO TEAM MINH HẰNG | TẠP CHÍ HERWORLD | THE FACE VIET NAM 2018

 FASHION VIDEO TEAM MINH HẰNG | TẠP CHÍ HERWORLD | THE FACE VIET NAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

FASHION VIDEO TEAM MINH HẰNG | TẠP CHÍ HERWORLD | THE FACE VIET NAM 2018

 6 ngày trước

 FASHION VIDEO TEAM MINH HẰNG | TẠP CHÍ HERWORLD | THE FACE VIET NAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

THE FACE VIETNAM 2018 | EPISODE 9 | CHIẾN THUẬT THỜI TRANG ĐỈNH CAO | FULL HD | UNCUT

 THE FACE VIETNAM 2018 | EPISODE 9 | CHIẾN THUẬT THỜI TRANG ĐỈNH CAO | FULL HD | UNCUT -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

THE FACE VIETNAM 2018 | EPISODE 9 | CHIẾN THUẬT THỜI TRANG ĐỈNH CAO | FULL HD | UNCUT

 7 ngày trước

 THE FACE VIETNAM 2018 | EPISODE 9 | CHIẾN THUẬT THỜI TRANG ĐỈNH CAO | FULL HD | UNCUT -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

TRÂM ANH VÀ TRƯƠNG THANH LONG ĐỐI DIỆN VỚI ANTIFAN | TFVN 2018

 TRÂM ANH VÀ TRƯƠNG THANH LONG ĐỐI DIỆN VỚI ANTIFAN | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

TRÂM ANH VÀ TRƯƠNG THANH LONG ĐỐI DIỆN VỚI ANTIFAN | TFVN 2018

 7 ngày trước

 TRÂM ANH VÀ TRƯƠNG THANH LONG ĐỐI DIỆN VỚI ANTIFAN | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

TRƯƠNG THANH LONG LẦN ĐẦU TIÊN THỪA NHẬN ĐÃ CÓ CON GÁI | TFVN 2018

 TRƯƠNG THANH LONG LẦN ĐẦU TIÊN THỪA NHẬN ĐÃ CÓ CON GÁI | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

TRƯƠNG THANH LONG LẦN ĐẦU TIÊN THỪA NHẬN ĐÃ CÓ CON GÁI | TFVN 2018

 7 ngày trước

 TRƯƠNG THANH LONG LẦN ĐẦU TIÊN THỪA NHẬN ĐÃ CÓ CON GÁI | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

TRÂM ANH LẦN ĐẦU CHIA SẺ BÍ QUYẾT SKINCARE | TFVN 2018

 TRÂM ANH LẦN ĐẦU CHIA SẺ BÍ QUYẾT SKINCARE | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: yeah1.net/multitv ...

TRÂM ANH LẦN ĐẦU CHIA SẺ BÍ QUYẾT SKINCARE | TFVN 2018

 7 ngày trước

 TRÂM ANH LẦN ĐẦU CHIA SẺ BÍ QUYẾT SKINCARE | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: yeah1.net/multitv ...

HẬU TRƯỜNG PHOTOSHOOT KẸO NGỌT CỦA TEAM MINH HẰNG | TFVN 2018

 HẬU TRƯỜNG PHOTOSHOOT KẸO NGỌT CỦA TEAM MINH HẰNG | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

HẬU TRƯỜNG PHOTOSHOOT KẸO NGỌT CỦA TEAM MINH HẰNG | TFVN 2018

 7 ngày trước

 HẬU TRƯỜNG PHOTOSHOOT KẸO NGỌT CỦA TEAM MINH HẰNG | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

HẬU TRƯỜNG PHOTOSHOOT CỰC SANG CỦA TEAM THANH HẰNG | TFVN 2018

 HẬU TRƯỜNG PHOTOSHOOT CỰC SANG CỦA TEAM THANH HẰNG | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

HẬU TRƯỜNG PHOTOSHOOT CỰC SANG CỦA TEAM THANH HẰNG | TFVN 2018

 7 ngày trước

 HẬU TRƯỜNG PHOTOSHOOT CỰC SANG CỦA TEAM THANH HẰNG | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

MẠC TRUNG KIÊN THỪA NHẬN CÓ TÌNH CẢM VỚI TRƯƠNG THANH LONG | TFVN 2018

 MẠC TRUNG KIÊN THỪA NHẬN CÓ TÌNH CẢM VỚI TRƯƠNG THANH LONG | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

MẠC TRUNG KIÊN THỪA NHẬN CÓ TÌNH CẢM VỚI TRƯƠNG THANH LONG | TFVN 2018

 7 ngày trước

 MẠC TRUNG KIÊN THỪA NHẬN CÓ TÌNH CẢM VỚI TRƯƠNG THANH LONG | TFVN 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

MS TRANG LÊ MANG IMAGE COACH ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH "CAFE SÁNG VỚI VTV3"

 XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP NGAY HÔM NAY CÙNG iMAGE Coach ❓ Bạn luôn phải đau đầu không biết mình nên ăn mặc như thế nào vào mỗi ...

MS TRANG LÊ MANG IMAGE COACH ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH "CAFE SÁNG VỚI VTV3"

 8 ngày trước

 XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP NGAY HÔM NAY CÙNG iMAGE Coach ❓ Bạn luôn phải đau đầu không biết mình nên ăn mặc như thế nào vào mỗi ...

HOT! VÕ HOÀNG YẾN LIÊN TỤC "DÈ BỈU" MINH HẰNG VÀ CÁI KẾT ĐẮNG | TEASER EPISODE 9

 HOT! VÕ HOÀNG YẾN LIÊN TỤC "DÈ BỈU" MINH HẰNG VÀ CÁI KẾT ĐẮNG | TEASER EPISODE 9 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video ...

HOT! VÕ HOÀNG YẾN LIÊN TỤC "DÈ BỈU" MINH HẰNG VÀ CÁI KẾT ĐẮNG | TEASER EPISODE 9

 8 ngày trước

 HOT! VÕ HOÀNG YẾN LIÊN TỤC "DÈ BỈU" MINH HẰNG VÀ CÁI KẾT ĐẮNG | TEASER EPISODE 9 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video ...

HOT! THANH HẰNG ĐÒI BỎ QUAY VÀ TUYÊN BỐ THE FACE VIETNAM CHỈ CÓ 9 TẬP |TEASER EPISODE 9

 HOT! THANH HẰNG ĐÒI BỎ QUAY VÀ TUYÊN BỐ THE FACE VIETNAM CHỈ CÓ 9 TẬP |TEASER EPISODE 9 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để ...

HOT! THANH HẰNG ĐÒI BỎ QUAY VÀ TUYÊN BỐ THE FACE VIETNAM CHỈ CÓ 9 TẬP |TEASER EPISODE 9

 9 ngày trước

 HOT! THANH HẰNG ĐÒI BỎ QUAY VÀ TUYÊN BỐ THE FACE VIETNAM CHỈ CÓ 9 TẬP |TEASER EPISODE 9 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để ...

CUỐI CÙNG THÌ VÕ HOÀNG YẾN ĐÃ ĐƯỢC DẠY CATWALK TẠI MASTER CLASS | TEASER EPISODE 9

 CUỐI CÙNG THÌ VÕ HOÀNG YẾN ĐÃ ĐƯỢC DẠY CATWALK TẠI MASTER CLASS | TEASER EPISODE 9 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

CUỐI CÙNG THÌ VÕ HOÀNG YẾN ĐÃ ĐƯỢC DẠY CATWALK TẠI MASTER CLASS | TEASER EPISODE 9

 10 ngày trước

 CUỐI CÙNG THÌ VÕ HOÀNG YẾN ĐÃ ĐƯỢC DẠY CATWALK TẠI MASTER CLASS | TEASER EPISODE 9 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem ...

HÀNH TRÌNH CỦA NGƯỜI TÌNH LẠC TRÔI HỒ THU ANH TẠI THE FACE VIETNAM 2018

 HÀNH TRÌNH CỦA NGƯỜI TÌNH LẠC TRÔI HỒ THU ANH TẠI THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

HÀNH TRÌNH CỦA NGƯỜI TÌNH LẠC TRÔI HỒ THU ANH TẠI THE FACE VIETNAM 2018

 11 ngày trước

 HÀNH TRÌNH CỦA NGƯỜI TÌNH LẠC TRÔI HỒ THU ANH TẠI THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

BEST CUT EP8 | TOÀN CẢNH CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA SONG HẰNG TRƯỚC VÒNG LOẠI

 BEST CUT EP8 | TOÀN CẢNH CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA SONG HẰNG TRƯỚC VÒNG LOẠI -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

BEST CUT EP8 | TOÀN CẢNH CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA SONG HẰNG TRƯỚC VÒNG LOẠI

 13 ngày trước

 BEST CUT EP8 | TOÀN CẢNH CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA SONG HẰNG TRƯỚC VÒNG LOẠI -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

CÁI NHẾCH MÉP NHẸ ĐẦY ẨY Ý CỦA MINH HẰNG SAU KHI LOẠI THÍ SINH CỦA THANH HẰNG | BEST CUT EP8

 CÁI NHẾCH MÉP NHẸ ĐẦY ẨY Ý CỦA MINH HẰNG SAU KHI LOẠI THÍ SINH CỦA THANH HẰNG | BEST CUT EP8 -------------------------------- Đăng ký theo dõi ...

CÁI NHẾCH MÉP NHẸ ĐẦY ẨY Ý CỦA MINH HẰNG SAU KHI LOẠI THÍ SINH CỦA THANH HẰNG | BEST CUT EP8

 13 ngày trước

 CÁI NHẾCH MÉP NHẸ ĐẦY ẨY Ý CỦA MINH HẰNG SAU KHI LOẠI THÍ SINH CỦA THANH HẰNG | BEST CUT EP8 -------------------------------- Đăng ký theo dõi ...

BEST CUT EP8 | LẦY NHƯ TEAM VÕ HOÀNG YẾN - ĐẾM HẠT ĐU ĐỦ ĐỂ VÀO VÒNG LOẠI

 BEST CUT EP8 | LẦY NHƯ TEAM VÕ HOÀNG YẾN - ĐẾM HẠT ĐU ĐỦ ĐỂ VÀO VÒNG LOẠI -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

BEST CUT EP8 | LẦY NHƯ TEAM VÕ HOÀNG YẾN - ĐẾM HẠT ĐU ĐỦ ĐỂ VÀO VÒNG LOẠI

 13 ngày trước

 BEST CUT EP8 | LẦY NHƯ TEAM VÕ HOÀNG YẾN - ĐẾM HẠT ĐU ĐỦ ĐỂ VÀO VÒNG LOẠI -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới ...

BELLA H’ĐƠK LA HÉT KHI CHỤP HÌNH VỚI RỒNG NAM MỸ

 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: yeah1.net/multitv Facebook: facebook.com/TheFaceVietnamOfficial/ #TFVN2018...

BELLA H’ĐƠK LA HÉT KHI CHỤP HÌNH VỚI RỒNG NAM MỸ

 13 ngày trước

 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: yeah1.net/multitv Facebook: facebook.com/TheFaceVietnamOfficial/ #TFVN2018...

TRƯƠNG THANH LONG “KHÔNG THỞ ĐƯỢC” TẠI THỬ THÁCH CHÍNH

 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: yeah1.net/multitv Facebook: facebook.com/TheFaceVietnamOfficial/ #TFVN2018...

TRƯƠNG THANH LONG “KHÔNG THỞ ĐƯỢC” TẠI THỬ THÁCH CHÍNH

 13 ngày trước

 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: yeah1.net/multitv Facebook: facebook.com/TheFaceVietnamOfficial/ #TFVN2018...

NAM TRUNG THỊ PHẠM TUYỆT CHIÊU TẠO DÁNG CỰC GẮT | THE FACE VIETNAM 2018

 NAM TRUNG THỊ PHẠM TUYỆT CHIÊU TẠO DÁNG CỰC GẮT | THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

NAM TRUNG THỊ PHẠM TUYỆT CHIÊU TẠO DÁNG CỰC GẮT | THE FACE VIETNAM 2018

 13 ngày trước

 NAM TRUNG THỊ PHẠM TUYỆT CHIÊU TẠO DÁNG CỰC GẮT | THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

VÕ HOÀNG YẾN LIÊN TỤC CÔNG KÍCH THÍ SINH TEAM THANH HẰNG | THE FACE VIETNAM 2018

 VÕ HOÀNG YẾN LIÊN TỤC CÔNG KÍCH THÍ SINH TEAM THANH HẰNG | THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video ...

VÕ HOÀNG YẾN LIÊN TỤC CÔNG KÍCH THÍ SINH TEAM THANH HẰNG | THE FACE VIETNAM 2018

 13 ngày trước

 VÕ HOÀNG YẾN LIÊN TỤC CÔNG KÍCH THÍ SINH TEAM THANH HẰNG | THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video ...

VÕ HOÀNG YẾN “ĐÁ XÉO” KHẢ NĂNG CỦA LỆ NAM | THE FACE VIETNAM 2018

 VÕ HOÀNG YẾN “ĐÁ XÉO” KHẢ NĂNG CỦA LỆ NAM | THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

VÕ HOÀNG YẾN “ĐÁ XÉO” KHẢ NĂNG CỦA LỆ NAM | THE FACE VIETNAM 2018

 13 ngày trước

 VÕ HOÀNG YẾN “ĐÁ XÉO” KHẢ NĂNG CỦA LỆ NAM | THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

KHI NAM THẦN MẠC TRUNG KIÊN ĐỐI DIỆN VỚI BÒ SÁT | THE FACE VIETNAM 2018

 KHI NAM THẦN MẠC TRUNG KIÊN ĐỐI DIỆN VỚI BÒ SÁT | THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

KHI NAM THẦN MẠC TRUNG KIÊN ĐỐI DIỆN VỚI BÒ SÁT | THE FACE VIETNAM 2018

 13 ngày trước

 KHI NAM THẦN MẠC TRUNG KIÊN ĐỐI DIỆN VỚI BÒ SÁT | THE FACE VIETNAM 2018 -------------------------------- Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: ...

SOÁI CA TRƯƠNG THANH LONG “ĐỨNG HÌNH” KHI CHỤP HÌNH VỚI BÒ SÁT

 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: yeah1.net/multitv Facebook: facebook.com/TheFaceVietnamOfficial/ #TFVN2018...

SOÁI CA TRƯƠNG THANH LONG “ĐỨNG HÌNH” KHI CHỤP HÌNH VỚI BÒ SÁT

 13 ngày trước

 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: yeah1.net/multitv Facebook: facebook.com/TheFaceVietnamOfficial/ #TFVN2018...

NHẬN XÉT