BlackBi Original

BlackBi Original

BlackBi Original

Nhạc mới của Blackbi được up ở kênh này
Nghiêm túc cấm reup nếu không được sự cho phép nheeeeee bà con thanks
Facebook: facebook.com/blackbi.thaivu
VN-me: bit.ly/2IviSGi

COPYRIGHT BY BLACKBI ORIGINAL, DO NOT RE-UP!

Tâm Ma Remix - BlackBi

 

Tâm Ma Remix - BlackBi

 5 tháng trước

 

Thái Vũ Faptv Cover Hongkong1

 

Thái Vũ Faptv Cover Hongkong1

 6 tháng trước

 

Trả Tim Cho Anh - Beat - BlackBi

 

Trả Tim Cho Anh - Beat - BlackBi

 10 tháng trước

 

3004 - Pjpo x MTK x BlackBi

 

3004 - Pjpo x MTK x BlackBi

 10 tháng trước

 

DEMO - TÂM MA - BLACKBI

 

DEMO - TÂM MA - BLACKBI

 10 tháng trước

 

Live Trả Tim Cho Anh - Blackbi

 

Live Trả Tim Cho Anh - Blackbi

 11 tháng trước

 

[Blackbi] Ngôn Ngữ Sún Răng

 

[Blackbi] Ngôn Ngữ Sún Răng

 11 tháng trước

 

Blackbi khoe nhẹ nhạc sắp ra

 

Blackbi khoe nhẹ nhạc sắp ra

 11 tháng trước

 

NHẬN XÉT