AMEN Tv

AMEN Tv

AMEN Tv

AMEN Tv là kênh truyền hình Công giáo Việt Nam do các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cùng anh chị em lương dân cộng tác thực hiện. Mục tiêu của AMENTv là công bố Tin Mừng cách mới mẻ bằng ngôn ngữ và trong hoàn cảnh cụ thể của dân tộc Việt Nam. Như Chúa Yêsu, yêu thương, bảo vệ người nghèo, và dùng cách kể chuyện để mạc khải sứ điệp Nước Trời.

Bài giảng lễ của ĐTC ngày 17.01.2019

 Bài giảng lễ của ĐTC ngày 17.01.2019 "Ý thức hệ là một sự ngoan cố. Còn Lời Chúa, ơn Chúa Thánh Thần, không phải là một ý thức hệ: nó là sự sống...

Bài giảng lễ của ĐTC ngày 17.01.2019

 Giờ trước

 Bài giảng lễ của ĐTC ngày 17.01.2019 "Ý thức hệ là một sự ngoan cố. Còn Lời Chúa, ơn Chúa Thánh Thần, không phải là một ý thức hệ: nó là sự sống...

Án oan Vườn rau Lộc Hưng - 30 người phải tá túc trong 1 căn nhà 30m2 vì bị nhà cầm quyền phá nhà

 Án oan Vườn rau Lộc Hưng -30 người phải tá túc trong 1 căn nhà 30 m2 vì bị nhà cầm quyền phá nhà . Và cách làm việc của nhà cầm quyền rất lạ ,chỉ...

Án oan Vườn rau Lộc Hưng - 30 người phải tá túc trong 1 căn nhà 30m2 vì bị nhà cầm quyền phá nhà

 Giờ trước

 Án oan Vườn rau Lộc Hưng -30 người phải tá túc trong 1 căn nhà 30 m2 vì bị nhà cầm quyền phá nhà . Và cách làm việc của nhà cầm quyền rất lạ ,chỉ...

CHÚNG TA CÓ HIỆP THÔNG VỚI NHAU TRONG NIỀM TIN CHUNG VÀO CHÚA GIÊSU SẼ CỨU ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA ?

 LHS Thứ Sáu 18.01: CHÚNG TA CÓ HIỆP THÔNG VỚI NHAU TRONG NIỀM TIN CHUNG VÀO CHÚA GIÊSU SẼ CỨU ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA ?- Linh mục ...

CHÚNG TA CÓ HIỆP THÔNG VỚI NHAU TRONG NIỀM TIN CHUNG VÀO CHÚA GIÊSU SẼ CỨU ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA ?

 14 giờ trước

 LHS Thứ Sáu 18.01: CHÚNG TA CÓ HIỆP THÔNG VỚI NHAU TRONG NIỀM TIN CHUNG VÀO CHÚA GIÊSU SẼ CỨU ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA ?- Linh mục ...

Dân Oan Lộc Hưng đến với Mẹ tại DCCT và tường trình sau khi nộp đơn kêu cứu 17.01.2019

 Dân Oan Lộc Hưng đến với Mẹ tại DCCT sau khi đi nộp đơn kêu cứu ngày 17.01.2019.

Dân Oan Lộc Hưng đến với Mẹ tại DCCT và tường trình sau khi nộp đơn kêu cứu 17.01.2019

 18 giờ trước

 Dân Oan Lộc Hưng đến với Mẹ tại DCCT sau khi đi nộp đơn kêu cứu ngày 17.01.2019.

Cầu nguyện cho dân oan vườn rau Lộc Hưng và cho nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật

 Cầu nguyện cho dân oan vườn rau Lộc Hưng và cho nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật.

Cầu nguyện cho dân oan vườn rau Lộc Hưng và cho nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật

 20 giờ trước

 Cầu nguyện cho dân oan vườn rau Lộc Hưng và cho nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật.

Cập nhật: Văn phòng đại biểu Quốc Hội Tp HCM khóa cổng không tiếp dân Lộc Hưng

 Văn phòng đại biểu Quốc Hội Tp HCM khóa cổng không tiếp dân Lộc Hưng.

Cập nhật: Văn phòng đại biểu Quốc Hội Tp HCM khóa cổng không tiếp dân Lộc Hưng

 22 giờ trước

 Văn phòng đại biểu Quốc Hội Tp HCM khóa cổng không tiếp dân Lộc Hưng.

Án oan Vườn Rau Lộc Hưng: Bị bắt cóc trong ngày nhà mình bị đập nát

 Án oan Vườn Rau Lộc Hưng: Bị bắt cóc trong ngày nhà mình bị đập nát Câu chuyện gia đình anh Cao Hà Trực- ban đại diện cho dân oan VRLH- người bị bắt...

Án oan Vườn Rau Lộc Hưng: Bị bắt cóc trong ngày nhà mình bị đập nát

 23 giờ trước

 Án oan Vườn Rau Lộc Hưng: Bị bắt cóc trong ngày nhà mình bị đập nát Câu chuyện gia đình anh Cao Hà Trực- ban đại diện cho dân oan VRLH- người bị bắt...

Dân oan Lộc Hưng tiếp tục hành trình đi khiếu kiện tập thể - 17.01.2019

 Dân oan Lộc Hưng tiếp tục hành trình đi khiếu kiện tập thể - 17.01.2019.

Dân oan Lộc Hưng tiếp tục hành trình đi khiếu kiện tập thể - 17.01.2019

 23 giờ trước

 Dân oan Lộc Hưng tiếp tục hành trình đi khiếu kiện tập thể - 17.01.2019.

The veterans once again became homeless

 Single residential units for the wounded veterans of the Republic of South Vietnam's Army are completely destroyed. The veterans once again became ...

The veterans once again became homeless

 Ngày trước

 Single residential units for the wounded veterans of the Republic of South Vietnam's Army are completely destroyed. The veterans once again became ...

LHS 17.01: CHÚNG TA CÓ BIẾT ƠN VÀ MẠNH DẠN KỂ VỚI MỌI NGƯỜI VỀ ƠN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CỨU?

 LHS Thứ Năm 17.01: CHÚNG TA CÓ BIẾT ƠN VÀ MẠNH DẠN KỂ VỚI MỌI NGƯỜI VỀ ƠN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CỨU?- Linh mục Giuse Lê Quang ...

LHS 17.01: CHÚNG TA CÓ BIẾT ƠN VÀ MẠNH DẠN KỂ VỚI MỌI NGƯỜI VỀ ƠN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CỨU?

 Ngày trước

 LHS Thứ Năm 17.01: CHÚNG TA CÓ BIẾT ƠN VÀ MẠNH DẠN KỂ VỚI MỌI NGƯỜI VỀ ƠN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CỨU?- Linh mục Giuse Lê Quang ...

BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14 - 16/01/2019

 BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14 - 16/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội ra mắt Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ ...

BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14 - 16/01/2019

 Ngày trước

 BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14 - 16/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội ra mắt Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ ...

Án oan vườn rau Lộc Hưng - Hãy bắn vào ngực tôi !

 Án oan vườn rau Lộc Hưng - Hãy bắn vào ngực tôi ! Xem thêm thông tin tại : VN-me: vn-me.com/utitle-AMENTvVN Facebook: ...

Án oan vườn rau Lộc Hưng - Hãy bắn vào ngực tôi !

 Ngày trước

 Án oan vườn rau Lộc Hưng - Hãy bắn vào ngực tôi ! Xem thêm thông tin tại : VN-me: vn-me.com/utitle-AMENTvVN Facebook: ...

LHS Thứ Tư 16.01: CHÚNG TA CÓ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊSU?

 LHS Thứ Tư 16.01: CHÚNG TA CÓ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊSU? - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT --- VN-me: ...

LHS Thứ Tư 16.01: CHÚNG TA CÓ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊSU?

 2 ngày trước

 LHS Thứ Tư 16.01: CHÚNG TA CÓ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊSU? - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT --- VN-me: ...

Live Cầu nguyện cho dân oan Lộc Hưng, cầu cho nhà cầm quyền tôn trọng công lý, sự thật - 15.01.2019

 Live Cầu nguyện cho dân oan Lộc Hưng 15.01.2019.

Live Cầu nguyện cho dân oan Lộc Hưng, cầu cho nhà cầm quyền tôn trọng công lý, sự thật - 15.01.2019

 2 ngày trước

 Live Cầu nguyện cho dân oan Lộc Hưng 15.01.2019.

Án oan Vườn Rau Lộc Hưng - Phát bệnh tâm thần vì chứng kiến nhà cầm quyền phát nát ngôi nhà của mình

 Án oan Vườn Rau Lộc Hưng - Phát bệnh tâm thần vì chứng kiến nhà cầm quyền phát nát ngôi nhà của mình . Xem thêm thông tin tại : VN-me: ...

Án oan Vườn Rau Lộc Hưng - Phát bệnh tâm thần vì chứng kiến nhà cầm quyền phát nát ngôi nhà của mình

 2 ngày trước

 Án oan Vườn Rau Lộc Hưng - Phát bệnh tâm thần vì chứng kiến nhà cầm quyền phát nát ngôi nhà của mình . Xem thêm thông tin tại : VN-me: ...

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM ĐẾN HIỆP THÔNG CHIA SẺ NỖI ĐAU VỚI DÂN OAN LỘC HƯNG

 HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM ĐẾN HIỆP THÔNG CHIA SẺ NỖI ĐAU VỚI DÂN OAN LỘC HƯNG NGÀY 14.01.2019.

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM ĐẾN HIỆP THÔNG CHIA SẺ NỖI ĐAU VỚI DÂN OAN LỘC HƯNG

 3 ngày trước

 HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM ĐẾN HIỆP THÔNG CHIA SẺ NỖI ĐAU VỚI DÂN OAN LỘC HƯNG NGÀY 14.01.2019.

LHS Thứ Ba 15.01: CHÚNG TA CÓ SỬNG SỐT THÁN PHỤC KHI LỜI CỦA CHÚA GIÊSU GIẢNG DẠY?

 LHS Thứ Ba 15.01: CHÚNG TA CÓ SỬNG SỐT THÁN PHỤC KHI LỜI CỦA CHÚA GIÊSU GIẢNG DẠY? - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT --- VN-me: ...

LHS Thứ Ba 15.01: CHÚNG TA CÓ SỬNG SỐT THÁN PHỤC KHI LỜI CỦA CHÚA GIÊSU GIẢNG DẠY?

 3 ngày trước

 LHS Thứ Ba 15.01: CHÚNG TA CÓ SỬNG SỐT THÁN PHỤC KHI LỜI CỦA CHÚA GIÊSU GIẢNG DẠY? - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT --- VN-me: ...

Hình ảnh Đảng và Nhân dân

 Hình ảnh Đảng và Nhân dân.

Hình ảnh Đảng và Nhân dân

 3 ngày trước

 Hình ảnh Đảng và Nhân dân.

ĐC Phaolo Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch UB Công Lý Hoà Bình, HĐGMVN đến thăm bà con vườn rau Lộc Hưng

 Chiều 14.01 lúc 15g15 Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục tiên khởi tân giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng ...

ĐC Phaolo Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch UB Công Lý Hoà Bình, HĐGMVN đến thăm bà con vườn rau Lộc Hưng

 3 ngày trước

 Chiều 14.01 lúc 15g15 Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục tiên khởi tân giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng ...

HỘI LUẬN CÀ PHÊ ĐÁ: LỜI CHỨNG TỐ CÁO TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN - THỨ HAI 14.01.2019

 HỘI LUẬN CÀ PHÊ ĐÁ THỨ HAI 14.01.2019 LỜI CHỨNG CỦA DÂN OAN LỘC HƯNG.

HỘI LUẬN CÀ PHÊ ĐÁ: LỜI CHỨNG TỐ CÁO TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN - THỨ HAI 14.01.2019

 3 ngày trước

 HỘI LUẬN CÀ PHÊ ĐÁ THỨ HAI 14.01.2019 LỜI CHỨNG CỦA DÂN OAN LỘC HƯNG.

LHS Thứ Hai 14.01: CHÚNG TA CÓ LẬP TỨC BỎ MỌI SỰ MÀ ĐI THEO KHI NGHE CHÚA GIÊSU GỌI?

 LHS Thứ Hai 14.01: CHÚNG TA CÓ LẬP TỨC BỎ MỌI SỰ MÀ ĐI THEO KHI NGHE CHÚA GIÊSU GỌI? - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT --- VN-me: ...

LHS Thứ Hai 14.01: CHÚNG TA CÓ LẬP TỨC BỎ MỌI SỰ MÀ ĐI THEO KHI NGHE CHÚA GIÊSU GỌI?

 3 ngày trước

 LHS Thứ Hai 14.01: CHÚNG TA CÓ LẬP TỨC BỎ MỌI SỰ MÀ ĐI THEO KHI NGHE CHÚA GIÊSU GỌI? - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT --- VN-me: ...

Bài huấn dụ của ĐTC trong buổi đọc Kinh Truyền Tin lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 13.01.2019

 Bài huấn dụ của ĐTC trong buổi đọc Kinh Truyền Tin lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 13.01.2019 "Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa ...

Bài huấn dụ của ĐTC trong buổi đọc Kinh Truyền Tin lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 13.01.2019

 4 ngày trước

 Bài huấn dụ của ĐTC trong buổi đọc Kinh Truyền Tin lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 13.01.2019 "Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa ...

CÁC TPB-VNCH KỂ VỀ VIỆC BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ TBP ĐƠN THÂN NGÀY 08.01.2019

 CÁC TPB-VNCH ĐÃ BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ TPB ĐƠN THÂN NHÀ RA SAO?

CÁC TPB-VNCH KỂ VỀ VIỆC BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ TBP ĐƠN THÂN NGÀY 08.01.2019

 4 ngày trước

 CÁC TPB-VNCH ĐÃ BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ TPB ĐƠN THÂN NHÀ RA SAO?

Bình luận Xã Hội: ÔNG KẸ QUYẾT ĐỊNH 111/CP LẠI NHÁT DÂN VƯỜN RAU LỘC HƯNG

 ÔNG KẸ QUYẾT ĐỊNH 111/CP LẠI NHÁT DÂN VƯỜN RAU LỘC HƯNG Luật sư Đặng Đình Mạnh --- VN-me: vn-me.com/utitle-AMENTvVN ...

Bình luận Xã Hội: ÔNG KẸ QUYẾT ĐỊNH 111/CP LẠI NHÁT DÂN VƯỜN RAU LỘC HƯNG

 4 ngày trước

 ÔNG KẸ QUYẾT ĐỊNH 111/CP LẠI NHÁT DÂN VƯỜN RAU LỘC HƯNG Luật sư Đặng Đình Mạnh --- VN-me: vn-me.com/utitle-AMENTvVN ...

BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11 - 13/01/2019

 BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11 - 13/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Đức Giám Mục Tham Dự Tĩnh Tâm Tại Giáo Hạt Bồng Sơn Và Làm Phép ...

BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11 - 13/01/2019

 4 ngày trước

 BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11 - 13/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Đức Giám Mục Tham Dự Tĩnh Tâm Tại Giáo Hạt Bồng Sơn Và Làm Phép ...

Mẹ Nấm gặp gỡ Cộng Đồng Bolsa - "Get Over The Fear"

 Mẹ Nấm gặp gỡ Cộng Đồng Bolsa - "Get Over The Fear"

Mẹ Nấm gặp gỡ Cộng Đồng Bolsa - "Get Over The Fear"

 5 ngày trước

 Mẹ Nấm gặp gỡ Cộng Đồng Bolsa - "Get Over The Fear"

Tâm tình của chị Phạm Thanh Nghiên về biến cố Lộc Hưng 01.2019

 Chia sẻ của chị Phạm Thanh Nghiên về biến cố Lộc Hưng 01.2019: Chúng tôi phải mặc trên mình không chỉ thân phận tù đày, bách hại, oan ức, mà...

Tâm tình của chị Phạm Thanh Nghiên về biến cố Lộc Hưng 01.2019

 5 ngày trước

 Chia sẻ của chị Phạm Thanh Nghiên về biến cố Lộc Hưng 01.2019: Chúng tôi phải mặc trên mình không chỉ thân phận tù đày, bách hại, oan ức, mà...

Thanh tẩy tội lỗi trong tâm hồn

 Thanh tẩy tội lỗi trong tâm hồn Xem thêm thông tin tại : VN-me: vn-me.com/utitle-AMENTvVN Facebook: facebook.com/tinmungchonguo…

Thanh tẩy tội lỗi trong tâm hồn

 5 ngày trước

 Thanh tẩy tội lỗi trong tâm hồn Xem thêm thông tin tại : VN-me: vn-me.com/utitle-AMENTvVN Facebook: facebook.com/tinmungchonguo…

LHS CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 13.01.2019: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

 LỜI HẰNG SỐNG CHÚA NHẬT: 13.01.2019: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT --- Facebook: ...

LHS CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 13.01.2019: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

 5 ngày trước

 LỜI HẰNG SỐNG CHÚA NHẬT: 13.01.2019: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT --- Facebook: ...

Cầu nguyện cho dân oan Lộc Hưng và cho nhà cầm quyền tôn trọng công lý

 Cầu nguyện cho dân oan Lộc Hưng và cho nhà cầm quyền tôn trọng công lý.

Cầu nguyện cho dân oan Lộc Hưng và cho nhà cầm quyền tôn trọng công lý

 5 ngày trước

 Cầu nguyện cho dân oan Lộc Hưng và cho nhà cầm quyền tôn trọng công lý.

Phong tỏa, san bằng, cướp sạch!

 Phong tỏa, san bằng, cướp sạch! #GNsP - 12.01.2019 Liên quan đến vụ vườn rau Lộc Hưng, cho đến hôm nay ngày 12.01.2019 nhà cầm quyền tiếp tục phong ...

Phong tỏa, san bằng, cướp sạch!

 5 ngày trước

 Phong tỏa, san bằng, cướp sạch! #GNsP - 12.01.2019 Liên quan đến vụ vườn rau Lộc Hưng, cho đến hôm nay ngày 12.01.2019 nhà cầm quyền tiếp tục phong ...

Tâm tình của Lm. Gisue Lê Quang Uy với Lộc Hưng qua bài hát “TIẾNG KÊU OAN THỞ THAN”

 Bài hát “TIẾNG KÊU OAN THỞ THAN” - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT Nhân sự kiện Vườn Rau Lộc Hưng bị cưỡng chế từ ngày 04.01.2019 --- VN-me: ...

Tâm tình của Lm. Gisue Lê Quang Uy với Lộc Hưng qua bài hát “TIẾNG KÊU OAN THỞ THAN”

 6 ngày trước

 Bài hát “TIẾNG KÊU OAN THỞ THAN” - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT Nhân sự kiện Vườn Rau Lộc Hưng bị cưỡng chế từ ngày 04.01.2019 --- VN-me: ...

DÂN OAN LỘC HƯNG TỐ CÁO VIỆC CƯỠNG CHIẾM TRÁI PHÉP VÀ VẪN VỮNG TIN

 DÂN OAN LỘC HƯNG VẪN VỮNG TIN TRƯỚC VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CƯỠNG CHIẾM ĐẤT.

DÂN OAN LỘC HƯNG TỐ CÁO VIỆC CƯỠNG CHIẾM TRÁI PHÉP VÀ VẪN VỮNG TIN

 6 ngày trước

 DÂN OAN LỘC HƯNG VẪN VỮNG TIN TRƯỚC VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CƯỠNG CHIẾM ĐẤT.

NGÀY 11.01.2019, NHÀ CẦM QUYỀN VẪN QUYẾT CHIẾM VÀ XÓA DẤU VẾT CƯỠNG CHẾ TRÁI LUẬT

 NGÀY 11.01.2019, NHÀ CẦM QUYỀN VẪN QUYẾT CHIẾM VÀ XÓA DẤU VẾT CƯỠNG CHẾ TRÁI LUẬT.

NGÀY 11.01.2019, NHÀ CẦM QUYỀN VẪN QUYẾT CHIẾM VÀ XÓA DẤU VẾT CƯỠNG CHẾ TRÁI LUẬT

 6 ngày trước

 NGÀY 11.01.2019, NHÀ CẦM QUYỀN VẪN QUYẾT CHIẾM VÀ XÓA DẤU VẾT CƯỠNG CHẾ TRÁI LUẬT.

LHS THỨ BẢY SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH: 12.01.2019: THÁNH Ý CHÚA ĐƯỢC TỎ HIỆN

 LỜI HẰNG SỐNG THỨ BẢY: 12.01.2019: THÁNH Ý CHÚA ĐƯỢC TỎ HIỆN LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT --- Facebook: ...

LHS THỨ BẢY SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH: 12.01.2019: THÁNH Ý CHÚA ĐƯỢC TỎ HIỆN

 6 ngày trước

 LỜI HẰNG SỐNG THỨ BẢY: 12.01.2019: THÁNH Ý CHÚA ĐƯỢC TỎ HIỆN LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT --- Facebook: ...

Mất hết, câm hết, điếc hết

 Mất hết, câm hết, điếc hết Thưa quý vị những ngày qua tại khu vực vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 ,quận Tân Bình ,TpHCM đã xảy ra một cuộc cưỡng...

Mất hết, câm hết, điếc hết

 6 ngày trước

 Mất hết, câm hết, điếc hết Thưa quý vị những ngày qua tại khu vực vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 ,quận Tân Bình ,TpHCM đã xảy ra một cuộc cưỡng...

Local government covered up the crime scene at Lộc Hưng garden

 Local government covered up the crime scene at Lộc Hưng garden At 7:45am, Jan 10, 2019, while the kindergarden Mầm Non 6 and elementary school Bạch ...

Local government covered up the crime scene at Lộc Hưng garden

 7 ngày trước

 Local government covered up the crime scene at Lộc Hưng garden At 7:45am, Jan 10, 2019, while the kindergarden Mầm Non 6 and elementary school Bạch ...

Đêm 10.01.2019, nhà cầm quyền đang cưỡng chiếm ban đêm tại Vườn Rau Lộc Hưng

 Tối 10.01.2019, nhà cầm quyền đang cưỡng chiếm ban đêm tại Vườn Rau Lộc Hưng.

Đêm 10.01.2019, nhà cầm quyền đang cưỡng chiếm ban đêm tại Vườn Rau Lộc Hưng

 7 ngày trước

 Tối 10.01.2019, nhà cầm quyền đang cưỡng chiếm ban đêm tại Vườn Rau Lộc Hưng.

LHS THỨ SÁU SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH: 11.01.2019: VAI TRÒ CỦA HỘI THÁNH

 LỜI HẰNG SỐNG THỨ SÁU: 11.01.2019: VAI TRÒ CỦA HỘI THÁNH LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT --- Facebook: ...

LHS THỨ SÁU SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH: 11.01.2019: VAI TRÒ CỦA HỘI THÁNH

 7 ngày trước

 LỜI HẰNG SỐNG THỨ SÁU: 11.01.2019: VAI TRÒ CỦA HỘI THÁNH LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT --- Facebook: ...

BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 06 - 10/01/2019

 BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 06 - 10/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 1 năm 2019 2 Giáo ...

BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 06 - 10/01/2019

 7 ngày trước

 BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 06 - 10/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 1 năm 2019 2 Giáo ...

THE SUFFERING OF THE FAMILY OF HUỲNH ANH TÚ, A FORMER PRISONER OF CONSCIENCE

 THE SUFFERING OF THE FAMILY OF HUỲNH ANH TÚ, A FORMER PRISONER OF CONSCIENCE, HOMELESS ONCE MORE FOLLOWING THE VIOLENT ...

THE SUFFERING OF THE FAMILY OF HUỲNH ANH TÚ, A FORMER PRISONER OF CONSCIENCE

 7 ngày trước

 THE SUFFERING OF THE FAMILY OF HUỲNH ANH TÚ, A FORMER PRISONER OF CONSCIENCE, HOMELESS ONCE MORE FOLLOWING THE VIOLENT ...

TÌNH HÌNH VƯỜN RAU 11:00g 10.01.2019: DÂN BỊ ĐUỔI RA KHỎI VƯỜN RAU

 TÌNH HÌNH VƯỜN RAU 11:00 10.01.2019: DÂN BỊ ĐUỔI RA KHỎI VƯỜN RAU.

TÌNH HÌNH VƯỜN RAU 11:00g 10.01.2019: DÂN BỊ ĐUỔI RA KHỎI VƯỜN RAU

 7 ngày trước

 TÌNH HÌNH VƯỜN RAU 11:00 10.01.2019: DÂN BỊ ĐUỔI RA KHỎI VƯỜN RAU.

Cuộc họp với ông Nguyễn Văn Đua vào năm 2006 của bà con Vườn Rau Lộc Hưng

 Cuộc họp bà con Vườn Rau với ông Nguyễn Văn Đua, phó chủ tịch UBND TpHCM, vào năm 2006. Trong cuộc họp ông Đua xác nhận và khẳng định: “trong ...

Cuộc họp với ông Nguyễn Văn Đua vào năm 2006 của bà con Vườn Rau Lộc Hưng

 7 ngày trước

 Cuộc họp bà con Vườn Rau với ông Nguyễn Văn Đua, phó chủ tịch UBND TpHCM, vào năm 2006. Trong cuộc họp ông Đua xác nhận và khẳng định: “trong ...

Cuộc chạy nạn của bà con vườn rau Lộc Hưng 08.01.2019

 Cuộc chạy nạn Cộng sản của bà con vườn rau Lộc Hưng 08.01.2019 Xem thêm thông tin tại : VN-me: vn-me.com/utitle-AMENTvVN Facebook: ...

Cuộc chạy nạn của bà con vườn rau Lộc Hưng 08.01.2019

 8 ngày trước

 Cuộc chạy nạn Cộng sản của bà con vườn rau Lộc Hưng 08.01.2019 Xem thêm thông tin tại : VN-me: vn-me.com/utitle-AMENTvVN Facebook: ...

Cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng có đúng pháp luật? - RFA

 Đăng lại với sự cho phép của RFA Cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng có đúng pháp luật?

Cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng có đúng pháp luật? - RFA

 8 ngày trước

 Đăng lại với sự cho phép của RFA Cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng có đúng pháp luật?

Trong cơn bách hại, người dân Vườn Rau luôn vững tin vào Chúa, tối 09.01.2019

 Trong cơn bách hại, người dân Vườn Rau luôn vững tin vào Chúa.

Trong cơn bách hại, người dân Vườn Rau luôn vững tin vào Chúa, tối 09.01.2019

 8 ngày trước

 Trong cơn bách hại, người dân Vườn Rau luôn vững tin vào Chúa.

NHẬN XÉT