AMEN Tv

AMEN Tv

AMEN Tv

AMEN Tv là kênh truyền hình Công giáo Việt Nam do các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cùng anh chị em lương dân cộng tác thực hiện. Mục tiêu của AMENTv là công bố Tin Mừng cách mới mẻ bằng ngôn ngữ và trong hoàn cảnh cụ thể của dân tộc Việt Nam. Như Chúa Yêsu, yêu thương, bảo vệ người nghèo, và dùng cách kể chuyện để mạc khải sứ điệp Nước Trời.

Chúa biến hình

 

Chúa biến hình

 3 ngày trước

 

Cạm bẫy

 

Cạm bẫy

 5 ngày trước

 

Mùa Trở Về

 

Mùa Trở Về

 6 ngày trước

 

Bài học nơi hoang địa

 

Bài học nơi hoang địa

 7 ngày trước

 

ÐẤNG PHÙ HỘ CÁC TÍN HỮU

 

ÐẤNG PHÙ HỘ CÁC TÍN HỮU

 11 ngày trước

 

NHẬN XÉT