Đen Vâu Official

Đen Vâu Official

Đen Vâu Official

Một người Việt chơi nhạc Rap - The Official Đen VN-me Channel.

follow Đen:
/instagram: instagram.com/den.vau/
/youtube : vn-me.com/utitle-DenVau1305
/spotify: spoti.fi/2BAHtnX
/iTunes: apple.co/2zCT9oQ
/soundcloud: soundcloud.com/den1305
/facebook:
//////page: facebook.com/denvau
////Profile: facebook.com/denvau1305

(Teaser) Dunggoianhlaidol

 

(Teaser) Dunggoianhlaidol

 10 tháng trước

 

Đen - Lộn Xộn ll

 

Đen - Lộn Xộn ll

 Năm trước

 

Đen - KOBUKOVU (Full Mixtape)

 

Đen - KOBUKOVU (Full Mixtape)

 2 năm trước

 

"KOBUKOVU" Mixtape Teaser

 

"KOBUKOVU" Mixtape Teaser

 2 năm trước

 

Mơ demo (live at C.C.G Danang)

 

Mơ demo (live at C.C.G Danang)

 3 năm trước

 

Đen - Ngày ft. JGKiD

 

Đen - Ngày ft. JGKiD

 3 năm trước

 

Đen - Cây Bàng ft. JGKiD

 

Đen - Cây Bàng ft. JGKiD

 3 năm trước

 

Đen - Âu Lo ft. JGKiD

 

Đen - Âu Lo ft. JGKiD

 3 năm trước

 

Đen - Hát ft. JGKiD

 

Đen - Hát ft. JGKiD

 3 năm trước

 

LING - CHẠM FT. ĐEN

 

LING - CHẠM FT. ĐEN

 3 năm trước

 

Đen - Vợ chồng A Phủ

 

Đen - Vợ chồng A Phủ

 4 năm trước

 

JGKiD ft ĐEN - TA VÀ NÀNG

 

JGKiD ft ĐEN - TA VÀ NÀNG

 4 năm trước

 

NHẬN XÉT