Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long
Địa chỉ: số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3822345 - Fax: 0270. 3827194
Email : banbientap@thvl.vn
Website: www.thvli.vn www.thvl.vn
Subscribe: vn-me.com/utitle-VinhLongTV
Facebook: facebook.com/VinhLongTV
Google Plus: www.google.com/+VinhLongTV

NHẬN XÉT