WeChoice Awards

WeChoice Awards

WeChoice Awards

WeChoice Awards - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những nhân vật, sự kiện, sản phẩm được giới trẻ quan tâm và yêu thích nhất trong năm. Đây có thể coi là giải thưởng đầu tiên tại Việt Nam mà sự quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào sự bình chọn của độc giả.
WeChoice Awards là giải thưởng phản ánh chân thực nhất sự lựa chọn của giới trẻ trong tất cả các lãnh vực: văn hoá - giải trí, giáo dục, đời sống - xã hội, xu hướng - sản phẩm tiêu dùng. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những thành tựu đóng góp của các cá nhân cho cộng đồng, do chính độc giả trên cả nước lựa chọn, ghi nhận, qua đó đi tìm nhân vật, câu chuyện đem lại những cảm hứng tích cực cho cộng đồng
Để theo dõi và nhận thông báo về những video mới nhất, hãy ấn SUBSCRIBE kênh tại: bit.ly/Wechoiceaward
Theo dõi thông tin của Wechoice Awards:
►Website: wechoice.
► Fanpage: bit.ly/fbwwechoiceawards:
► G+ : bit.ly/Wechoice
► Subscribe: bit.ly/Wechoiceaward

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 - Nguyễn Quốc Vương

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 - Nguyễn Quốc Vương

 Ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 - Đạo diễn Việt Tú

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 - Đạo diễn Việt Tú

 Ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

BEHIND THE SCENE: GALA WECHOICE AWARDS 2018

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

BEHIND THE SCENE: GALA WECHOICE AWARDS 2018

 3 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

GALA WECHOICE AWARDS 2018 in 4 minutes

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

GALA WECHOICE AWARDS 2018 in 4 minutes

 3 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Tổng kết WeDo - Gala WeChoice Awards 2018

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Tổng kết WeDo - Gala WeChoice Awards 2018

 3 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục MV được yêu thích nhất.

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục MV được yêu thích nhất.

 10 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật.

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật.

 10 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Dự án CSR truyền cảm hứng.

 WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Dự án CSR truyền cảm hứng. ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Dự án CSR truyền cảm hứng.

 10 ngày trước

 WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Dự án CSR truyền cảm hứng. ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Trái tim vàng son - Bùi Lan Hương ft Hiền Hồ

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Trái tim vàng son - Bùi Lan Hương ft Hiền Hồ

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố giải Ca sĩ có hoạt động đột phá

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố giải Ca sĩ có hoạt động đột phá

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup They said  Krazy - Binz ft Andree ft Kimmese

 WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup They said Krazy - Binz ft Andree ft Kimmese ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup They said Krazy - Binz ft Andree ft Kimmese

 12 ngày trước

 WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup They said Krazy - Binz ft Andree ft Kimmese ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Sản phẩm Underground được yêu thích nhất

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Sản phẩm Underground được yêu thích nhất

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Bùa yêu - Bích Phương

 WECHOICE AWARDS 2018 | Bùa yêu - Bích Phương ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Bùa yêu - Bích Phương

 12 ngày trước

 WECHOICE AWARDS 2018 | Bùa yêu - Bích Phương ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup Hongkong1 Cô gái 1m52 - Nguyễn Trọng Tài ft HuyR

 WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup Hongkong1 Cô gái 1m52 - Nguyễn Trọng Tài ft HuyR ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup Hongkong1 Cô gái 1m52 - Nguyễn Trọng Tài ft HuyR

 12 ngày trước

 WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup Hongkong1 Cô gái 1m52 - Nguyễn Trọng Tài ft HuyR ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất.

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất.

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Ngày chưa giông bão - Bùi Lan Hương

 WECHOICE AWARDS 2018 | Ngày chưa giông bão - Bùi Lan Hương ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Ngày chưa giông bão - Bùi Lan Hương

 12 ngày trước

 WECHOICE AWARDS 2018 | Ngày chưa giông bão - Bùi Lan Hương ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất.

 WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất. ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất.

 12 ngày trước

 WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất. ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Lý Bông Dừa - Nhiều nghệ sĩ

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Lý Bông Dừa - Nhiều nghệ sĩ

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Hot influencers được yêu thích nhất

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Hot influencers được yêu thích nhất

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Web Drama được yêu thích nhất.

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Web Drama được yêu thích nhất.

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Trào lưu, Tiếng lóng và Điểm đến được yêu thích nhất.

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Trào lưu, Tiếng lóng và Điểm đến được yêu thích nhất.

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Tiết mục múa - Bé Hải An và mẹ.

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Tiết mục múa - Bé Hải An và mẹ.

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup Thằng điên & Anh là ai - Justatee ft Phương Ly

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup Thằng điên & Anh là ai - Justatee ft Phương Ly

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố TOP 5 ĐẠI SỨ TRUYỀN CẢM HỨNG

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố TOP 5 ĐẠI SỨ TRUYỀN CẢM HỨNG

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mặt trời ẩn trong tim - Nhiều nghệ sĩ.

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mặt trời ẩn trong tim - Nhiều nghệ sĩ.

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Hoa hậu Hương Giang nhận giải top 10 đại sứ truyền cảm hứng.

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Hoa hậu Hương Giang nhận giải top 10 đại sứ truyền cảm hứng.

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Đi theo bóng mặt trời - Đen Vâu ft MIN

 WECHOICE AWARDS 2018 | Đi theo bóng mặt trời - Đen Vâu ft MIN ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Đi theo bóng mặt trời - Đen Vâu ft MIN

 12 ngày trước

 WECHOICE AWARDS 2018 | Đi theo bóng mặt trời - Đen Vâu ft MIN ▻"WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức ...

WECHOICE AWARDS 2018 | Hoa hậu H'Hen Niê trên bục nhận giải và bé Krế

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Hoa hậu H'Hen Niê trên bục nhận giải và bé Krế

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup Fall Down & Em mới là người yêu anh - MIN

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Mashup Fall Down & Em mới là người yêu anh - MIN

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Nhóm có ảnh hưởng tích cực.

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Công bố hạng mục Nhóm có ảnh hưởng tích cực.

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Dàn sao Vbiz cực hot tại thảm đỏ Gala

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WECHOICE AWARDS 2018 | Dàn sao Vbiz cực hot tại thảm đỏ Gala

 12 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WeDo 2018 - Nụ cười rực rỡ của thầy và trò Tri Lễ xua tan giá lạnh của mùa đông

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WeDo 2018 - Nụ cười rực rỡ của thầy và trò Tri Lễ xua tan giá lạnh của mùa đông

 13 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Recap hành trình WeDo "Mặt trời mơ ước"

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Recap hành trình WeDo "Mặt trời mơ ước"

 13 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

HLV Park Hang-seo: "Lão nông" và quả ngọt nảy mầm trên vùng trũng của bóng đá thế giới

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

HLV Park Hang-seo: "Lão nông" và quả ngọt nảy mầm trên vùng trũng của bóng đá thế giới

 19 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

We Do: Hành trình Mặt trời mơ ước đến với những đứa trẻ nghèo ở vùng cao Tri Lễ

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

We Do: Hành trình Mặt trời mơ ước đến với những đứa trẻ nghèo ở vùng cao Tri Lễ

 19 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

[Official] Phim ngắn "Theo ánh sáng mà đi" - WeDo "Mặt trời mơ ước"

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

[Official] Phim ngắn "Theo ánh sáng mà đi" - WeDo "Mặt trời mơ ước"

 21 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WeDo 2018: Hành trình "cõng chữ" lên non của 47 thầy giáo tại Tri Lễ

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WeDo 2018: Hành trình "cõng chữ" lên non của 47 thầy giáo tại Tri Lễ

 21 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WeDo 2018 - Những trang sách nhàu nát được học trò vùng cao Tri Lễ nâng niu như báu vật

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WeDo 2018 - Những trang sách nhàu nát được học trò vùng cao Tri Lễ nâng niu như báu vật

 21 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Mặt trời ước mơ- Mang ánh sáng đến Tri Lễ

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Mặt trời ước mơ- Mang ánh sáng đến Tri Lễ

 21 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WeDo 2018: Chiến dịch 1000 mặt trời nhỏ thắp sáng đỉnh núi ở Tri Lễ

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

WeDo 2018: Chiến dịch 1000 mặt trời nhỏ thắp sáng đỉnh núi ở Tri Lễ

 23 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Đôi mắt bé Hải An và hành trình lan tỏa niềm tin

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Đôi mắt bé Hải An và hành trình lan tỏa niềm tin

 23 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

SWING PHANTOM -  Mặt trời ẩn trong tim

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

SWING PHANTOM - Mặt trời ẩn trong tim

 23 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 - HLV Park Hang Seo Và Những Điều Chưa Biết

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 - HLV Park Hang Seo Và Những Điều Chưa Biết

 25 ngày trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018- Daniel Nguyễn Hoài Tiến

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018- Daniel Nguyễn Hoài Tiến

 Tháng trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

[Official] WeDo 2018 - Phim ngắn "Theo ánh sáng mà đi" (Short version)

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

[Official] WeDo 2018 - Phim ngắn "Theo ánh sáng mà đi" (Short version)

 Tháng trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018-  Gặp gỡ mùa thu

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018- Gặp gỡ mùa thu

 Tháng trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Charlie Nguyễn: "Phim khi đã ra rạp thì không còn là của tôi nữa, mà nó là của khán giả rồi!

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Charlie Nguyễn: "Phim khi đã ra rạp thì không còn là của tôi nữa, mà nó là của khán giả rồi!

 Tháng trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 - Chàng sinh viên Phúc cụt tay bán hoa

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 - Chàng sinh viên Phúc cụt tay bán hoa

 Tháng trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hồng Ánh -Người nghệ sĩ gắn liền với những sắc thái xanh dương

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

Hồng Ánh -Người nghệ sĩ gắn liền với những sắc thái xanh dương

 Tháng trước

 "WeChoice Awards" - là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm...

[Official] WeDo 2018 - Phim ngắn "Theo ánh sáng mà đi" (Teaser)

 WeDo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ WeChoice Awards. WeDo ra đời nhằm kêu gọi cộng đồng cùng tham gia thực hiện các hoạt động ý ...

[Official] WeDo 2018 - Phim ngắn "Theo ánh sáng mà đi" (Teaser)

 Tháng trước

 WeDo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ WeChoice Awards. WeDo ra đời nhằm kêu gọi cộng đồng cùng tham gia thực hiện các hoạt động ý ...

NHẬN XÉT