Săn bắt và hái lượm

Săn bắt và hái lượm

Săn bắt và hái lượm

★ Ý nghĩa video trên kênh Săn bắt và hái lượm: Các video về chủ đề săn bắt và hái lượm.
★ Email góp ý: Daylamphim@gmail.com - ĐT: 0944310021

Thăm sở thú Sài Gòn 2018 - Saigon Zoo

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Thăm sở thú Sài Gòn 2018 - Saigon Zoo

 Giờ trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Cá sấu nhà mình khôn lắm 😂, dọn chuồng cá sấu và cho cá sấu ăn

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Cá sấu nhà mình khôn lắm 😂, dọn chuồng cá sấu và cho cá sấu ăn

 3 ngày trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Người bạn mới đến từ mương dẫn nước, Bắt được rắn khi đi đào mối (Catching a rat snake)

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Người bạn mới đến từ mương dẫn nước, Bắt được rắn khi đi đào mối (Catching a rat snake)

 4 ngày trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Con rắn độc may mắn, Cứu nhầm rắn độc khỏi sự tấn công của mèo (Saving snake from cat's claws)

 What about this video: Thông tin về loài rắn trong video: + Tên gọi: Rắn sải cổ đỏ, rắn hoa cỏ nhỏ, rắn hoa cỏ cổ đỏ, rắn hoa cỏ bảy màu, rắn...

Con rắn độc may mắn, Cứu nhầm rắn độc khỏi sự tấn công của mèo (Saving snake from cat's claws)

 8 ngày trước

 What about this video: Thông tin về loài rắn trong video: + Tên gọi: Rắn sải cổ đỏ, rắn hoa cỏ nhỏ, rắn hoa cỏ cổ đỏ, rắn hoa cỏ bảy màu, rắn...

Giúp tắc kè lột da, Tắc kè hoa lột da (Gecko Sheding)

 What about this video: Tắc kè thường xuyên lột da để lớn lên, để tự làm sạch và làm lành những vết thương nhỏ. Please SUBSCRIBE my channel: g.

Giúp tắc kè lột da, Tắc kè hoa lột da (Gecko Sheding)

 8 ngày trước

 What about this video: Tắc kè thường xuyên lột da để lớn lên, để tự làm sạch và làm lành những vết thương nhỏ. Please SUBSCRIBE my channel: g.

Đi chơi quên cho tắc kè ăn và kết quả (My gecko is hungry and angry)

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi chơi quên cho tắc kè ăn và kết quả (My gecko is hungry and angry)

 10 ngày trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đo chiều dài tắc kè, so sánh kích thước nhiều con tắc kè

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đo chiều dài tắc kè, so sánh kích thước nhiều con tắc kè

 12 ngày trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Cho cá sấu và cho rùa ăn, thăm lại nhện và tắc kè, mời các bạn tham quan nhà mới 😄

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Cho cá sấu và cho rùa ăn, thăm lại nhện và tắc kè, mời các bạn tham quan nhà mới 😄

 16 ngày trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Thử cho tắc kè ăn mối chúa, 2 con tắc kè cực dễ thương (Gecko feeding the giant termite)

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Thử cho tắc kè ăn mối chúa, 2 con tắc kè cực dễ thương (Gecko feeding the giant termite)

 17 ngày trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Bắt tắc kè trong khe tường, Đi tìm tắc kè khổng lồ với hy vọng đổi đời 😂 - Phần 1 (Catch Geckos)

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Bắt tắc kè trong khe tường, Đi tìm tắc kè khổng lồ với hy vọng đổi đời 😂 - Phần 1 (Catch Geckos)

 Tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi bắt tắc kè bằng cần câu cá & con tắc kè hung dữ (catch gecko with fishing pole & angry gecko)

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi bắt tắc kè bằng cần câu cá & con tắc kè hung dữ (catch gecko with fishing pole & angry gecko)

 Tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi đào mối chúa với xẻng thần thánh, ăn thử mối chúa nướng và cảm nhận

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi đào mối chúa với xẻng thần thánh, ăn thử mối chúa nướng và cảm nhận

 Tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Thử cho cá sấu ăn vào buổi tối và kết quả (feeding crocodile at night)

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Thử cho cá sấu ăn vào buổi tối và kết quả (feeding crocodile at night)

 Tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Tìm thấy cua đồng vừa lột xác

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Tìm thấy cua đồng vừa lột xác

 2 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Bắt cá sấu xổng chuồng và cách vô hiệu hóa cá sấu

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Bắt cá sấu xổng chuồng và cách vô hiệu hóa cá sấu

 3 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Cá sấu thư giãn, sửa lại chuồng cho cá sấu

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Cá sấu thư giãn, sửa lại chuồng cho cá sấu

 3 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Thăm tổ tắc kè rừng, đi bắt tắc kè gặp ong ruồi và nấm mối

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Thăm tổ tắc kè rừng, đi bắt tắc kè gặp ong ruồi và nấm mối

 3 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Nơi ở mới của cá sấu, đi câu cá và con rắn lạ (Phần 3)

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Nơi ở mới của cá sấu, đi câu cá và con rắn lạ (Phần 3)

 3 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Nơi ở mới của cá sấu, cho cá sấu ăn (Phần 2)

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Nơi ở mới của cá sấu, cho cá sấu ăn (Phần 2)

 3 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi bắt cua đồng, đi bắt nhái làm mồi câu cá lóc và kết quả 😂

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi bắt cua đồng, đi bắt nhái làm mồi câu cá lóc và kết quả 😂

 4 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Nơi ở mới của cá sấu

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Nơi ở mới của cá sấu

 4 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi bắt nhái để chuẩn bị đi câu, cận cảnh loài nhái mình hay dùng để câu cá lóc

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi bắt nhái để chuẩn bị đi câu, cận cảnh loài nhái mình hay dùng để câu cá lóc

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Mò đá bắt tôm cua

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Mò đá bắt tôm cua

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Chuồng của những chú ngựa

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Chuồng của những chú ngựa

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Cách cầm một con nhện an toàn | How to hold a tarantula

 What about this video: Loài nhện trong video này được gọi là Tarantula, đây là một loài nhện có độc với kích thước khổng lồ so với những loài nhện...

Cách cầm một con nhện an toàn | How to hold a tarantula

 5 tháng trước

 What about this video: Loài nhện trong video này được gọi là Tarantula, đây là một loài nhện có độc với kích thước khổng lồ so với những loài nhện...

Bể nuôi rùa mới của mình, thay nước và cho rùa ăn

 What about this video: Attribution music: 1, Life of Riley của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution ...

Bể nuôi rùa mới của mình, thay nước và cho rùa ăn

 5 tháng trước

 What about this video: Attribution music: 1, Life of Riley của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution ...

Di dời cá sấu đến nơi ở mới, đuổi cá sấu ra khỏi chuồng không đơn giản như mình nghĩ

 What about this video: Cả nhà mình đã cố gắng di dời con cá sấu đến nơi ở mới tuy nhiên việc đuổi nó ra khỏi chuồng thật không đơn giản như mình...

Di dời cá sấu đến nơi ở mới, đuổi cá sấu ra khỏi chuồng không đơn giản như mình nghĩ

 5 tháng trước

 What about this video: Cả nhà mình đã cố gắng di dời con cá sấu đến nơi ở mới tuy nhiên việc đuổi nó ra khỏi chuồng thật không đơn giản như mình...

Góc nhỏ trong phòng dành cho cá và nhện

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Góc nhỏ trong phòng dành cho cá và nhện

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Kỉ niệm cuối cùng về rắn hổ ngựa (Điều đặc biệt ở phút thứ 7:13)

 What about this video: Đây là phiên bản đầy đủ của video Kỉ Niệm Cuối Cùng Về Rắn Hổ Ngựa, các bạn có thể tua đến phút thứ 7:13 để xem ở video...

Kỉ niệm cuối cùng về rắn hổ ngựa (Điều đặc biệt ở phút thứ 7:13)

 5 tháng trước

 What about this video: Đây là phiên bản đầy đủ của video Kỉ Niệm Cuối Cùng Về Rắn Hổ Ngựa, các bạn có thể tua đến phút thứ 7:13 để xem ở video...

Màn giả chết hài hước của rắn hổ ngựa | Radiated ratsnake plays dead

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Màn giả chết hài hước của rắn hổ ngựa | Radiated ratsnake plays dead

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Tiêu bản một số loài rắn

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Tiêu bản một số loài rắn

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Thanh niên đi đào hà thủ ô

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Thanh niên đi đào hà thủ ô

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi săn ma

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi săn ma

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Dùng mỹ nhân kế để bắt tắc kè và kết quả

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Dùng mỹ nhân kế để bắt tắc kè và kết quả

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Tắc kè trong khe hẹp giữa thân cây

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Tắc kè trong khe hẹp giữa thân cây

 5 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Rắn bồng chì, loài rắn nước nhỏ và vô hại

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Rắn bồng chì, loài rắn nước nhỏ và vô hại

 6 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đánh thức cá sấu

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đánh thức cá sấu

 6 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Khỉ con thân thiện trong khu du lịch

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Khỉ con thân thiện trong khu du lịch

 6 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Chú chim lạc mẹ, cận cảnh chim chích bông

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Chú chim lạc mẹ, cận cảnh chim chích bông

 8 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Rắn có dễ thương hay không? 😂

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Rắn có dễ thương hay không? 😂

 8 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Ăn thử mối chúa và phát biểu cảm nghĩ 😄

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Ăn thử mối chúa và phát biểu cảm nghĩ 😄

 10 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi tìm hoa hậu mối chúa, thử thách đào 10 tổ mối chúa

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi tìm hoa hậu mối chúa, thử thách đào 10 tổ mối chúa

 10 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Cho rùa ăn tôm lột, món ăn yêu thích của rùa

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Cho rùa ăn tôm lột, món ăn yêu thích của rùa

 10 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Âm thanh nhện | Sound of Spider

 What about this video: Các bạn nên đeo Headphone và xem video ở nơi yên tĩnh để có thể nghe rõ âm thanh. Âm thanh phát ra khi con nhện di chuyển hoặc ...

Âm thanh nhện | Sound of Spider

 10 tháng trước

 What about this video: Các bạn nên đeo Headphone và xem video ở nơi yên tĩnh để có thể nghe rõ âm thanh. Âm thanh phát ra khi con nhện di chuyển hoặc ...

Đi đào mối chúa và đào được đồ cổ 😂

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đi đào mối chúa và đào được đồ cổ 😂

 10 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Đàn cá cảnh to và đẹp lộng lẫy | Công viên đá mang đậm bản sắc Nhật Bản

 What about this video: Địa chỉ cho bạn nào muốn đến tham quan và chụp ảnh làm kỷ niệm: Công viên đá Nhật Bản - Rinrin Park - Số 87/8p đường Xuân Thới...

Đàn cá cảnh to và đẹp lộng lẫy | Công viên đá mang đậm bản sắc Nhật Bản

 11 tháng trước

 What about this video: Địa chỉ cho bạn nào muốn đến tham quan và chụp ảnh làm kỷ niệm: Công viên đá Nhật Bản - Rinrin Park - Số 87/8p đường Xuân Thới...

Báo hoa mai trong sở thú Sài Gòn | Leopard at Saigon Zoo

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Báo hoa mai trong sở thú Sài Gòn | Leopard at Saigon Zoo

 11 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Loài bò sát bí ẩn trong sở thú Sài Gòn | Tokay Gecko at Saigon Zoo

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Loài bò sát bí ẩn trong sở thú Sài Gòn | Tokay Gecko at Saigon Zoo

 11 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Một vòng quanh vườn chim ở Đầm Sen - Dam Sen Park Noel 2017

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Một vòng quanh vườn chim ở Đầm Sen - Dam Sen Park Noel 2017

 11 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Nuôi cá lia thia theo cách đơn giản và tiết kiệm (nuôi cá chọi xiêm)

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

Nuôi cá lia thia theo cách đơn giản và tiết kiệm (nuôi cá chọi xiêm)

 11 tháng trước

 What about this video: Please SUBSCRIBE my channel: goo.gl/WIvmb1 Thank you for watching my videos . View more videos: ...

NHẬN XÉT