G5R Squad

G5R Squad

G5R Squad

Kênh VN-me chính thức của G5R team
►Follow Fanpage để được cập nhật thông tin mới nhất: bit.ly/2lMtouL
FOR ADS & SHOW BOOKING
►Email: quachhuyg5r@gmail.com | Phone: (+84) 0904 384 374 (Huy Quách)
-----------------------------------------------------------------------------------

JOMBIE - ĐẤT SÓC | OFFICIAL MV

 

JOMBIE - ĐẤT SÓC | OFFICIAL MV

 2 tháng trước

 

TEASER ĐẤT SÓC - Jombie | G5R

 

TEASER ĐẤT SÓC - Jombie | G5R

 3 tháng trước

 

[LIVE G5R] NÓNG - Jombie

 

[LIVE G5R] NÓNG - Jombie

 5 tháng trước

 

[LIVE G5R] VỀ BÊN ANH - Jack

 

[LIVE G5R] VỀ BÊN ANH - Jack

 5 tháng trước

 

[LIVE] Sakhar - 1996 Bến Tre G5R

 

[LIVE] Sakhar - 1996 Bến Tre G5R

 7 tháng trước

 

Teaser - ÚT ƠI 4 [G5R]

 

Teaser - ÚT ƠI 4 [G5R]

 8 tháng trước

 

[MV] ĐỂ ĐÓ ANH LO - Jack (G5R)

 

[MV] ĐỂ ĐÓ ANH LO - Jack (G5R)

 10 tháng trước

 

[Demo] BẮC KỲ TRONG NAM - Jombie

 

[Demo] BẮC KỲ TRONG NAM - Jombie

 11 tháng trước

 

[MV] MẸ ƠI 2 -  JACK (G5R)

 

[MV] MẸ ƠI 2 - JACK (G5R)

 Năm trước

 

3 New DEMO - Jombie

 

3 New DEMO - Jombie

 Năm trước

 

NHẬN XÉT