Thớt TV

Thớt TV

Thớt TV

"Đã Có Lúc Mộng Mơ" là dự án phim học đường dài tập của Thớt TV trong năm 2018
► Fanpage: facebook.com/ThotTiVi/
► Mọi người nhấn vào đây : goo.gl/4wXJjc để đăng ký nhận thông báo khi ra Clip nha^^
► Liên Hệ Quảng Cáo, Tài Trợ: 0985039723 | Mail: tuananhmmo1102@gmail.com
---------------------------
Director: Tài Phạm
Actor: Bá Vinh, Hoài Linh, Thu Trang, Kiều Anh, Văn Thắng, Quang Cường, Đức Giang, Trung Hiếu, Bá Long...
Producer: Tuấn Anh
Art Director: Minh Đức
D.O.P: Nguyễn Gia Toàn
A.D: Phương Mạnh Chiến
Cam O.P 1: Dương Mirr
Cam O.P 2: Sơn Nhỏ
---------------------------
Hỗ Trợ Thiết Bị K26
---------------------------
© Bản quyền thuộc về Thớt TV, Việt Nam
© Copyright by Thớt TV ☞ Do not Reup

Giám Đốc Sa Cơ Bị Khinh Thường Và Cái Kết - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Giám Đốc Sa Cơ Bị Khinh Thường Và Cái Kết - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 17 giờ trước

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

BTS Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 05: Phũ =)))

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

BTS Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 05: Phũ =)))

 Ngày trước

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 04 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 04 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 04 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 3 ngày trước

 Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 04 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 03 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 Đã Có Lúc Mộng Mơ - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 03 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 4 ngày trước

 Đã Có Lúc Mộng Mơ - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 01 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 Đã Có Lúc Mộng Mơ - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 01 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 5 ngày trước

 Đã Có Lúc Mộng Mơ - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: ...

Phía Sau Cuộc Sống Xa Xỉ Của Một " Hot Face " - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Phía Sau Cuộc Sống Xa Xỉ Của Một " Hot Face " - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 7 ngày trước

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Bị Người Yêu Bỏ Vì Nghèo Và Cái Kết -  Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Bị Người Yêu Bỏ Vì Nghèo Và Cái Kết - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 11 ngày trước

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Giả Nghèo Thử Lòng Người Yêu Và Cái Kết Bất Ngờ | Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Giả Nghèo Thử Lòng Người Yêu Và Cái Kết Bất Ngờ | Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 14 ngày trước

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Em Gái Giám Đốc Đi Xin Việc Bị Coi Thường Và Cái Kết -  Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Em Gái Giám Đốc Đi Xin Việc Bị Coi Thường Và Cái Kết - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 15 ngày trước

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Bị Bạn Thân Coi Thường  Và Cái Kết Sau 3 Năm | Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Bị Bạn Thân Coi Thường Và Cái Kết Sau 3 Năm | Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 21 ngày trước

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Bị mẹ người yêu sỉ nhục Và Cái Kết Sau 3 Năm - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Bị mẹ người yêu sỉ nhục Và Cái Kết Sau 3 Năm - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác | Thớt TV

 24 ngày trước

 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me --------------------------- ▻ Fanpage: facebook.com/ThotTivi/ ▻ Mọi người nhấn vào đây ...

Teaser : Bị mẹ người yêu sỉ nhục Và Cái Kết Sau 3 Năm - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác

 "Đã Có Lúc Mộng Mơ" là dự án phim học đường dài tập của Thớt TV trong năm 2018 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me ...

Teaser : Bị mẹ người yêu sỉ nhục Và Cái Kết Sau 3 Năm - Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác

 25 ngày trước

 "Đã Có Lúc Mộng Mơ" là dự án phim học đường dài tập của Thớt TV trong năm 2018 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 02 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 "Đã Có Lúc Mộng Mơ" là dự án phim học đường dài tập của Thớt TV trong năm 2018 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 02 - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 Tháng trước

 "Đã Có Lúc Mộng Mơ" là dự án phim học đường dài tập của Thớt TV trong năm 2018 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 02 Trailer - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 "Đã Có Lúc Mộng Mơ" là dự án phim học đường dài tập của Thớt TV trong năm 2018 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me ...

Đã Có Lúc Mộng Mơ - Tập 02 Trailer - Phim Học Đường 2018 | Thớt TV

 Tháng trước

 "Đã Có Lúc Mộng Mơ" là dự án phim học đường dài tập của Thớt TV trong năm 2018 Phim được phát sóng vào 20:00 Thứ 5 hàng tuần trên VN-me ...

NHẬN XÉT