#78 Sự Thật Nổ Não SS02E07: Vua Thuốc Độc - 5Kg Chấp Cả Thế Giới! ☠️☠️☠️

Sự Thật Nổ Não SS02E07: Vua Thuốc Độc - 5Kg Chấp Cả Thế Giới! ☠️☠️☠️
#Vfacts, #SuThatNoNaoSS02, #SuThatNoNaoMua2
Bạn có biết rằng: trăn nam mỹ không dài như bạn nghĩ, có 1 loại quả thường xuyên được các loài động vật dùng để giải sầu hay cần bao nhiêu thuốc độc để g i ế t chết 7,6 tỉ người. Chào mừng đến với: Sự Thật Nổ Não SS02E07: Vua Thuốc Độc!
Mục lục:
1. Vua thuốc độc
2. Mother of rắn!
3. Quả giải trí
4. Dihydro Monoxit
5. Siêu mũi
Có thể bạn sẽ thích xem:
Sự Thật Nổ Não Season 1: bit.ly/2Njpiau
Sự Thật Nổ Não Season 2: bit.ly/2ElsgIK
Series Vũ Trụ by VFacts: bit.ly/2E3AROP
VFacts Travel (Du Lịch 0đ): bit.ly/2tuTbvp
VFacts Top 5/Top 10: bit.ly/2Va7HEQ

Giúp VFacts đạt 1.000.000 Subscribers: bit.ly/DKVFacts
Fan Page chính thức: bit.ly/2VFacts
Một số tư liệu được sử dụng trong video thuộc về các chủ sở hữu đáng kính. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, vui lòng liên hệ: ngocdat220594@gmail.com
Some of the materials used in the video belongs to the rightful owners. All Copyrights related issues should be sent to ngocdat220594@gmail.com

NHẬN XÉT