HLV Philippines - Eriksson: CÔNG PHƯỢNG và QUANG HẢI Có Thể Đá Cho BARCELONA và MC

hlv philippines đánh giá rất cao số 8 Công Phượng và số 19 Quang Hải. Ông cho rằng, 2 cầu thủ này có thể đá cho barcelona và mc

NHẬN XÉT