Lời khai C'hân Đ,ộng của tài xế: Tôi S,ợ C'h'ê't lắm nên mới ủi 20 người đi xe máy

NHẬN XÉT