Phúc XO Đi Nước Ngoài Mua Mô Tô 10 Tỷ Chỉ Có Độc Nhất 4 Chiếc Trên Thế Giới

Tuần vừa rồi, anh Phúc XO đã đi nước ngoài để mua một chiếc siêu mô tô có giá đến 10 tỷ đồng, bao gồm chi phí nhập khẩu. Anh chia sẻ chiếc xe anh mua chỉ có 4 chiếc trên Thế Giới.

NHẬN XÉT